SINOVILLE CPF SECTOR 3

Beveiliging van Jou Woning.

Pro-aktiewe optrede : Sit soveel as moontlik maatreels inplek.

Omheining - n Heining is n maatreel,maar het bitter min of selfs geen waarde as dit jou nie kan waarsku wanneer n indringer poog om in te kom nie.Elektriese heinings is wel n redelike oplossing,maar so n heining moet behoorlik instand gehou word en moet tenminste n vroee waarskuwing aan jou kan gee wanneer dit geknip word of wanneer iemand oorklim. Sirene(Alarm) koppeling aan heining.Toegangshek tot omheinde gebied. - Maak seker dat jy nie ingewag en oorval kan word by jou hek nie.Plantegroei by hekke of ander skuilplekke kan n plobleem wees en tot jou nadeel.

Buite beveiliging - Bewegings monitering in jou buite area (omheinde gebied).Daar is verskeie moontlikhede beskikbaar om indringers te monitor nog voordat hul reeds in jou huie is.Hierdie toestelle kan selfs funksioneer terwyl jy honde en ander diere in jou omheinde gebied het deur die korrekte plasing van die korrekte produk.
Honde word normaalweg aangehou,maar n hond wat vergiftig word is van geen waarde.
Plantegroei moet ook behoorlik bestuur word ter beveiliging.Plante kan vals alarms veroorsaak en bied ook skuiling aan indringers om jou ongesiens in te wag.
Beligting - voldoende buite beligting is noodsaaklik.Vermy beligting binne sodat jy maklik na buite(beligte area) kan kyk terwyl jy en jou mense vanuit donker vertrekke kan kyk wat aangaan.
Dit is altyd raadsaam om gordyne effe oop te trek,maar om kantgordyn toe te hou gedurende die nag.Dit sal verooraak dat jy genoeg dowwe lig binne kan kry afkomstig van buiteligte wat jou ook instaat sal kan stel om met gemak binne te kan beweeg sonder om sigbaar vir indringers buite te wees.
Diefwering - Diefwering aan binnekant van venster is beter as aan buitekant- ruit moet eers gebreek of oopgemaak word voordat diefwering gebreek of gesny kan word. (Geraas kan jou dalk wakker maak).
Alarm in huis. - Plaas alarm in huis so dat daar n veiligheids area om slapende inwoners geskep word en ook so dat persone binne kan beweeg om te kan kyk sonder om alarm te laat afgaan.Die alarm moet jou kan wakker maak voordat indringers in jou slaapgebied is.Ken jou alarm se zones en sit keypad in slaapgebied sodat jy dadelik kan sien waar die probleem area is sonder om uit jou veiligheidsgebied te beweeg.

Kameras - Geen kamera sal jou wakker maak nie mits dit gekoppel is aan alarm,maar sal jou help om te kan sien wat buite aangaan sonder om baie te beweeg.Ongelukkig veroorsaak n kamera moniterings skerm voldoende lig om jou sigbaar te maak aan indringers buite.
Infra rooi kameras verkaf n goeie beeld in nag (donkerte),maar ongelukkig veroorsaak dit dat alle kleure van indringers se kleredrag slegs in swart en wit vertoon.Dit bemoelik leidrade en bewyse.Versteekte kameras is van groot hulp aangesien sigbare kameras gewoonlik vermy of beskadig word.Sigbare kameras veroorsaak ook dat indringers gebruik maak van vermomming.
Die hardeskyf met beelmateriaaal moet beveilig word.Gewoonlik poog indringers om ontslae te raak van bewyse sodra hul weet daar is.

Veiligheidshekke in gange en om jou in jou slaap area te beveilig is baie belangrik,maar moet van goeie gehalte wees. Dit sal jou dalk tyd gee om terug te baklei of om indringers te vertraag indien hul reeds tot binne gevorder het.

Plaas n maarteel in plek om n moontlike brand vanuit jou slaapgebied te beveg sonder om uit te beweeg.Tuinslang in gang of badkamer met n kraan waar dit kan koppel in badkamer of toilet.
Ontsnaproete / nooduitgang vir jou en jou mense indien dit nodig mag wees.(Dit moet egter as n laaste en uiterste opsie gelaat word).
Vermy die moontlikheid om na buite of in n rigting gelok word.Wag eerder op bekende hulp van buite voordat jy uitbeweeg.

Kommunikasie - Moet nie staatmaak net op telkom of sefoon netwerke nie.Radios is van groot waarde.
Noodligte - Flitse en voldoende batterye in slaap area is n noodsaaklikheid.

Die doel van hierdie bostaande wenke/aspekte is geensins om paniek te veroorsaak nie,maar slegs om kwesbare persone so n effe voorsprong te gee in tye van nood.

Moet nie verras word deur n indringer nie.....Wees veilig en verras die indringer.
 

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2014 SCPF SECTOR3